Team der Fakultätsbibliothek

 

     
 Dr. Beate Müller, Dipl.-Bibl.

Dr. Beate Konradt

Dr. theol., Dipl.-Bibliothekarin
Bibliotheksleitung

 

Tel.: 06221 . 54 32 80
Fax: 06221 . 54 32 56


E-Mail: Beate.Konradt@ts.uni-heidelberg.de

     

 

Bettina Böhler

Dipl.-Bibliothekarin

 

 

Tel.: 06221 . 54 32 83
Fax: 06221 . 54 32 56

E-Mail: bettina.boehler@ts.uni-heidelberg.de

Bettina Böhler, Dipl.-Bibliothekarin
     
Karin Bühler, Bibliotheksassistentin

 

Karin Bühler

Bibliotheksassistentin

 

 

Tel.: 06221 . 54 32 82
Fax: 06221 . 54 32 56


E-Mail:Karin.Buehler@ts.uni-heidelberg.de

     

 

Alla Gilberg

Bibliotheksangestellte

 

 

Tel.: 06221 54 32 83
Fax: 06221 54 32 56


E-Mail: Alla.Gilberg@ts.uni-heidelberg.de

Alla Gillberg, Bibliotheksangestellte
     
Karin Böttcher, Buchpflege, Bibliotheksaufsicht und Ausleihe

 

Karin Böttcher

Buchpflege, Bibliotheksaufsicht und Ausleihe

 

 

Tel.: 06221 . 54 32 85   o.   54 32 77
Fax: 06221 . 54 32 56


E-Mail: Karin.Boettcher@ts.uni-heidelberg.de
und bibliothek.auskunft@ts.uni-heidelberg.de

     

 

Christoph Kluge

Bibliotheksaufsicht, Ausleihe und Retrokonversion

 

 

Tel.: 06221 . 54 32 85
Fax: 06221 . 54 32 56


E-Mail: Christoph.Kluge@ts.uni-heidelberg.de
und bibliothek.auskunft@ts.uni-heidelberg.de

Christoph Kluge, Bibliotheksaufsicht, Ausleihe und Retrokonversion
     
Holzmann

 

Eckhard Holzmann

Bibliotheksaufsicht, Ausleihe und Retrokonversion

 

 

Tel.: 06221 . 54 32 85
Fax: 06221 . 54 32 56bibliothek.auskunft@ts.uni-heidelberg.de

     

 

Webmaster: E-Mail
Letzte Änderung: 09.07.2018
zum Seitenanfang/up