Bereichsbild
Contact

Adresse:
Akademiestraße 4-8
D-69117 Heidelberg


Boite Postale:
Postfach 10 57 60
69047 Heidelberg


Téléphone: +49 6221 54-7542
Telefax: +49 6221 54-7706
E-Mail archiv@urz.uni-heidelberg.de

Directions/Plan de situation

 

 

042 1886 Goldenes-buch Einbanddeckel 185px

 

שאלות נפוצות

שאלות נפוצות 
- ותשובותנו עליהן
תרגום: טל כהן

 

שאלות נפוצות
- ותשובותנו עליהן
תרגום: טל כהן
מי יכול להשתמש בארכיון האוניברסיטה?
ארכיון האוניברסיטה עומד לרשות הציבור. השימוש בו אפשרי לכל המעוניין בכך. הארכיון משרת
את המחקר, ההוראה והלימודים באוניברסיטה, כמו גם האדמיניסטרציה ועבודות מדעיות אחרות.
העיון בכתבי הארכיון מורשה באולם הקריאה. בנוסף קיימת האפשרות לפנות בכתב (מכתב, פקס או
אימייל) לארכיון. תשובות הארכיון ינתנו בדרך כלל באותה הדרך.
אילו מסמכים ניתן למצוא בארכיון?
ארכיון האוניברסיטה מחוייב במיוחד לשמירה, שימור ופיתוח של כל המסמכים בעלי הערך שקיבל
לידיו מגופי, פקולטות ומוסדות האוניברסיטה והם בעלי ערך ארכיוני. מסמכים אלו כוללים, בהתבסס
על מקורותיהם, תעודות, תיקים, ספרי ניהול וחשבונות, כמו גם אוספים (למשל תמונות, יציקות
. חותמות, פמפלטים ועוד.) המקורות העתיקים ביותר הינם מהמאות ה 13/14
ספריית העיון שלנו כוללת את הספרות הבסיסית להיסטוריה של אוניברסיטת היידלברג, העומדת
ללא תשלום לרשות כל המעוניין בכך. הספרים וחומרי הארכיון אינם ניתנים להשאלה.
מסירת עותקים
1. משתמשי ארכיון אוניברסיטת היידלברג הינם מחוייבים, גם ללא בקשה רשמית וללא קבלת
פיצוי כספי להגיש לאחר סיום עבודתם עותק של עבודתם זו, במידה והשימוש בחומרי
הארכיון היה בעל ערך משמעותי עבור העבודה. במידה וחובה זו אינה סבירה בשל מספר
עותקים מצומצם של העבודה או עלויות הדפסה גבוהות, יכולים המחברים להגיש דוגמה של
העבודה המודפסת לארכיון האוניברסיטה להעתקה או לחילופין לדרוש פיצוי כספי עד מחצית
הסכום אותו שילמו בחנות. חובה זו כוללת גם פירסומים במסגרת אוספים וכתבי עת כמו גם
עבודות מיוחדות שלא פורסמו. הנהלת הארכיון יכולה להעניק פטור מחובה זו.
או להעבירו בפורמט אחר לאוניברסיטה. PDF 2. ניתן לשלוח העתק זה גם כמסמך
3. עותקים אלו עומדים לעיון בספריית העיון שלנו ונשמרים לשם עריכת מחקר בבנק הנתונים
.HEIDI של הספרייה
אישור צפייה לגוף שלישי בעבודות שאיננן מפורסמות (למשל עבודות גמר לימודים לתואר
(LArchG § 6, Abs. 7 . ראשון ומאסטר) מקבל ארכיון האוניברסיטה מהמחברים בכתב
Satz 5).


UAH ציטוטים ממסמכי


ציטוט מדויק מתוך מסמכים עוזר במציאה ובמציאה חוזרת של חומרים ומסייע בצורה ניכרת להקטנת
המאמץ המושקע בעבודה. עבור גורמים חוץ אוניברסיטאיים ציטוט המקורות המדויק הוא המאפשר
את אימות איכות העבודה והמקורות.
יחד עם זאת ישנן .„UAH“ : 1. הקיצור הנפוץ בשימוש לארכיון אוניברסיטת היידלברג הוא
Universitätarchiv או UA Heidelberg : שתי וריאציות נוספות שניתו להשתמש בהן
הינכם מתבקשים לבחור באחת הוריאציות כדי להימנע מאי הבנות. .Heidelberg
RA או B, H-ll, PA : 2. לאחריו מגיעה סיגנטורת הארכיון (= סיגנטורת המחלקה, למשל
ומספר הארכיון).
3. אנא ציינו במידת האפשר גם את מספר הדף או העמוד, במידה ומיספור שכזה נימצא בתיקיית
ארכיון אוניברסיטת היידלברג הרלבנטית.
אנו ממליצים לכם על אפשרויות הציטוט הבאות (דוגמאות):

UAH B-XXXX :1 דוגמא
UA Heidelberg RA XXXX :2 דוגמא
Universitätarchiv Heidelberg H-ll-XXX / XXX :3 דוגמא
אילו אפשרויות חנייה ישנן בקרבת הארכיון?

אין מקומות חנייה ללא תשלום בקרבת הארכיון. בהגעה עם הרכב הפרטי אנא השתמשו בחניון
, (Friedrich-Ebert-Anlage / Plöck) P9 ,(Kaufhof) P7 ,(Kaufhaus Kraus) P6
את הדרכים לחניונים אלו ניתן למצוא לפי השילוט בעיר. .(Friedrich-Ebert-Platz) P 10 ו
(הגעה וחנייה).
האם ניתן לקבל בארכיון אישור על זמן הלימודים?
כן. – לשם כך דרושה לנו מכם בקשה בכתב (עדיף באמצעות מכתב עם מעטפה מבוילת לשליחת
האישור) אנא ציינו את שמכם (במידת הנמצא שם נעורים, תחתיו למדתם), שם פרטי, תאריך ומקום
Deutsche הלידה, כמו גם זמן הלימודים. אנא ציינו כתובת למשלוח (למשל כתובת מקום מגורים או
.(Renteversicherung
rentenbescheinigung@uniarchiv.uni-heidelberg.de : אימייל
האם ניתן לצפות באוספי הארכיון גם אונליין?
עד לרגע זה הצפייה במסמכים מקוריים אונליין אינה אפשרית.
יחד עם זאת בדף הבית של ארכיון האוניברסיטה אנו מביאים לרשותכם את מנגנון חיפוש מחלקות
למסמכי הארכיון. אנו (Findbücher, Repertorien) הארכיון ומציגים יתר על כן רשימת חומרים
נמצאים בעיצומה של עבודה רציפה להשלמת סדרת רשימות חומרים אלו אונליין. עם השלמת
העבודה יתאפשר עוד לפני הביקור בארכיון לערוך מחקר באופן עצמי. לשם מילוי בקשות לעיון
בחומרים באולם הקריאה ביום ספציפי נדרש רק ציון מדויק של סיגנטורת(ות) הארכיון אשר
.(Findbuch) ברשימת החומרים
האם יש להירשם לפני הביקור בארכיון?
אנא שימו לב לשעות הפתיחה המצוינות בדף הבית. בשעות אלו הינכם יכולים באופן עקרוני לבקר
בארכיון גם ללא הרשמה מוקדמת. מאחר וחומרי הארכיון כוללים כמעט 4000 מטר של מדפי ארכיון
אך אינם נמצאים באולם הקריאה, אלא נשמרים במרתפים (מגזינים), הזמנה מוקדמת עוד לפני
ביקורכם הראשון בארכיון תסייע רבות בקיצור זמן ההמתנה הנדרש עד לקבלת החומרים המבוקשים.
תיקיות אשר יוזמנו בארכיון האוניברסיטה עד לשעה 16:00 , יהיו מוכנות לעיון באולם הקריאה החל
מהשעה 14:00 ביום הפתיחה הבא.
כיצד ניתן להתכונן לביקור בארכיון?
ככל ששאלותיכם יהיו מדויקות יותר, כך גדל הסיכוי, שאנו נוכל להגיש לכם יעוץ מקיף וכזה שיכוון
אתכם לחומרים הרלבנטים לתחום המחקר שלכם. לשם כך הנכם מתבקשים לפני ביקורכם לאסוף
אינפורמציות רבות ככל הניתן הנוגעות לתחום המחקר שלכם. ידע מוקדם על הספרות המיקצועית
בנושא הנמצאת בספריות תקל על עבודתכם בארכיון.
האם נגבה תשלום על השימוש בשירותי הארכיון?
הביקור והשימוש המדעי בארכיון אוניברסיטת היידלברג הוא באופן עקרוני חופשי מתשלום. בתוך
כך כלולים גם היעוץ והעיון ברשימות החומרים. תשלום נגבה במסגרת סדרי התשלום עבור מחקר
הדורש השקעת זמן מיוחדת ועבור רפרודוקציות (עותקים, סריקות וכו').
האם ניתן לקבל רפרודוקציות של חומרי הארכיון?
ניתן להזמין עותקים מחומרי הארכיון ומספרים (דיגיטלים או צילומים) במסגרת יכולות כוח האדם
של הארכיון, כל עוד אין בכך להשפיע על מצבם של חומרי המקור או פגיעה בזכויות יוצרים או
בחוקי הגנת המידע. מקרים יוצאי דופן בהם מתבקש לעשות שימוש במכשירי צילום פרטיים נדרשים
לאישור מיוחד. אנא הפנו תשומת ליבכם לסדרי התשלום.
האם קיימות הגבלות על השימוש בארכיון?
דרישות חוקיות וסיבות שימור יכולות להגביל את השימוש המותר. באופן כללי כתבים
אדמיניסטרטיבים הופכים נגישים לציבור הרחב בתום 30 שנים. חיסיון חומרים הנוגעים לאדם
ספציפי פוקע 10 שנים לאחר מותו. במידה ומדובר באנשים חיים דרושה באופן עקרוני הסכמתם.
האם מותר להשתמש בלפטופ האישי בארכיון הקריאה?
כן.
מהי צורת ההתנהלות הנכונה עם חומרי הארכיון?
אכילה ושתייה כמו גם כמובן העישון אסורים באולם הקריאה ובכל חדרי המשרדים של ארכיון
האוניברסיטה. רעשים אינם יכולים להימנע באופן מוחלט, יחד עם זאת מתבקש כל משתמש לתרום
את תרומתו לאווירת עבודה נעימה ושקטה ולשמור את רמת הרעש במינימום האפשרי.
אין לרשום הערות על גבי חומרי הארכיון ואין להשתמש בהם כבסיס לנוחיות הכתיבה. גם ניירות
קופי ודומיהם הינם אסורים. יש לנהוג בחומרי הארכיון בצורה המיטבית, לשמור על אירגונם הפנימי
ואין לערוך בהם כל שינוי.
המשתמשים מתבקשים להשתמש בעיפרון בלבד באולם הקריאה עבור כתיבת רישומים. עפרונות
ניתן להשאיל בדלפק הקריאה.
טיפ נוסף לסיום!
רישמו לעצמכם את הסיגנטורות וקיצורי שמות חומרי הארכיון בהם השתמשתם!
רישומים אלו, לעיתים תכופות, הינם מאוחר יותר בעלי ערך רב!

Trad.: Tal Cohen

Webmaster: E-Mail
Dernière modification: 07.01.2021