Βάσεις Δεδομένων IconA

Βάσεις Δεδομένων IconA

H Janice Crowley δημιούργησε τρεις βάσεις δεδομένων, την IconAegean, την IconAData και την IconADict, για να διερευνήσει την Αιγαιακή σφραγιδογλυφία της εποχής του Χαλκού. Οι βάσεις δεδομένων ξεκίνησαν την λειτουργία τους στο Ινστιτούτο Κλασικής Αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο της Χαϊδελβέργης, οι μεν δύο βάσεις δεομένων IconA την Παρασκευή 2 Μαϊου 2014 και η βάση δεδομένων IconAegean στις 20 Ιουνίου 2016. Αυτές είναι διαθέσιμες από την ιστοσελίδα του CMS άνευ κόστους. Υπόκεινται μόνο στο σύνηθες πρωτόκολλο της μνημόνευσης της πηγής των πληροφοριών σε όποια έρευνα ή δημοσίευση στην οποία χρησιμοποιήθηκαν αυτές οι βάσεις δεδομένων, στην προκειμένη περίπτωση CMS Χαϊδελβέργη και IconAegean.

 

Η βάση δεδομένων IconAegean

Αυτή η βάση δεδομένων περιέχει όλες τις σφραγίδες των τόμων του CMS: 9181 σφραγίδες, signetsσφραγιδόλιθους και σφραγίσματα στα οποία αντιστοιχούν 10972 σχέδια των σφραγιστικών επιφανειών . Κάθε σχέδιο παρουσιάζεται ως αναπαράσταση του αποτυπώματος και χαρακτηρίζεται βάσει ενός τυποποιημένου λεξιλογίου που δημιουργήθηκε ειδικά για την εικονογραφία της Αιγαιακής σφραγιδογλυφίας, το IconA Classification. Διατίθενται επίσης δεδομένα του CMS. Όλα τα δεδομένα μπορούν να αναζητηθούν κάνοντας χρήση λέξεων-κλειδιών στα διάφορα πεδία αναζήτησης των βάσεων δεδομένων.
Είναι πλέον δυνατή η εικονογραφική ταξινόμηση όλων αυτών των σφραγιστικών επιφανειών , με ταξινόμηση στο πεδίο IconA Code. Μετά την περάτωση αυτής της ταξινόμησης  όλες οι εικόνες των σφραγιστικών επιφανειών θα ταξινομηθούν με βάση την IconA Classification, ξεκινώντας με τις ανθρώπινες μορφές , στιλιζαρισμένες ανθρώπινες μορφές και ανθρώπινα τέχνεργα, συνεχίζοντας έπειτα με τα φανταστικά πλάσματα, την πανίδα, τα θαλάσσια πλάσματα και την χλωρίδα, και έπειτα τα γεωμετρικά σχήματα, την γραφή και λοιπά σχέδια. Αυτή η διευθέτιση για οργάνωση των εικόνων των σφραγίδων σύμφωνα με την εικονογραφία τους αποτελεί μια πρωτιά στον τομέα των σπουδών αιγαιακής τέχνης.
Περισσότερα δεδομένα εξακολουθούν να φορτώνονται στη βάση δεδομένων IconAegean στα πεδία εικονογραφίας και CMS. Τα πρώτα τρία πεδία εικονογραφίας (πεδία κατηγορίας, θέματος και εικόνας) είναι ήδη συμπληρωμένα και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για αναζήτηση. Η αναζήτηση στα υπόλοιπα πεδία, προς το παρόν, θα έχει ελλειπή αποτελέσματα. Η αναζήτηση όμως στα πεδία της κατηγορίας, θέματος και εικόνας θα έχει μία φιλική για τον χρήστη, πρόσβαση στην εικονογραφία των αιγαιακών σφραγίδων.

Η Βάση Δεδομένων IconAData

Αυτή η βάση δεδομένων περιέχει 1000 σχέδια σφραγίδων που έχουν επιλεγεί για να καλύψουν το εύρος της εικονογραφίας των Αιγαιακών σφραγίδων. Η επιλογή έχει γίνει κυρίως από οτ αρχείο CMS αλλά περιλαμβάνει ακόμα 7 χρυσά σφραγιστικά δαχτυλίδια. Έχει εγκατασταθεί με τρόπο όμοιο προς αυτόν της βάσεως δεδομένων IconAegean.

Η Βάση Δεδομένων IconADict

Αυτή η βάση δεδομένων περιέχει το λεξικό των λέξεων-κλειδιών και περιλαμβάνει 590 εικονογραφικούς όρους του IconA Classification που περιγράφουν τα σχέδια των σφραγίδων. Αυτές οι λέξεις-κλειδιά ορίζονται και χρησιμοποιούνται για αναζήτηση στα πεδία των βάσεων δεδομένων IconAegean and IconAData. Υπάρχουν επίσης καταχωρίσεις λέξεων-κλειδιών που σχετίζονται με την ορολογία του CMS, επεξηγήσεις σχετικά με την διαχείριση βάσεων δεδομένων με FileMaker Pro και σημειώσεις για την διευκόλυνση του χρήστη. Οι 590 λέξεις-κλειδιά που αποτελούν το σύνολο των εικονογραφικών όρων IconA Classification απασχολεί τον εκδότη του τόμου Aegaeum 34, Η εικονογραφία των αιγαιακών σφραγίδων.

Χρησιμοποιώντας τις βάσεις δεδομένων IconAegean

Καθώς τώρα βρίσκεστε στην ιστοσελίδα του CMS Χαϊδελβέργης, αρκεί να μεταβείτε στην εκάστοτε βάση δεδομένων ως επισκέπτης. Πατήστε στους συνδέσμους IconAegean 1.2, IconAData 1.2 ή  IconADict 1.2 που βρίσκονται στην κορυφή της σελίδας για να μεταβείτε στην βάση δεδομένων που επιθυμείτε.

 

Δέκα κλικ για να σας βοηθήσουν στην χρήση του IconAegean

Κλικ 1 – Ανοίγοντας την σελίδα τίτλου και την σελίδα προβολής δεδομένων     

 • Πατήστε στο IconAegean 1.2 παραπάνω για να μεταβείτε στην βάση δεδομένων IconAegean Database.
 • Επιλέξτε να ανοίξετε την βάση δεδομένων με λογαριασμό επισκέπτη. Συνδεθείτε χωρίς να γράψετε όνομα λογαριασμού και κωδικό.
 • Η σελίδα τίτλου θα εμφανιστεί με μία μπάρα εργαλείων (toolbar) στην πάνω μέρος και  εντολές Layout: και View: ακριβώς παρακάτω. Η εντολή Layout: θα εμφανίσει την σελίδα τίτλου.
 • Ανοίξτε την βάση δεδομένων στην συνήθη του κατάσταση πλοήγησης μέσω της επιλογής του κουμπιού  Data View.
 • Η διάταξη Data View θα εμφανιστεί με μία μπάρα εργαλειών και εντολών  στην κορυφή και η εντολή  Layout: θα εμφανίσει τα  Data View.
 • Το Data View layout εμφανίζει α δεδομένα για κάθε σφραγίδα, με μία σφραγίδα ανά σελίδ

Κλικ 2 – αναζητώντας στα δεδομένα  

 • Πατήστε στο βέλος > ή < στο πάνω αριστερό μέρος της μπάρας εργαλείων.
 • Αυτό θα σας επιτρέψει να αναζητήσετε ανάμεσα σε 10972 εικόνες σφραγίδων για την εμφάνιση κάθε εγγραφής. Οι εγγραφές καταχωρούνται με βάση την σειρά τους στους τόμους CMS.
 • Επισημαίνεται πως η εγγραφή ξεκινά με ένα σχέδιο του αποτυπώματος του σφραγίσματος της σφραγίδας και αυτό ακολουθείται από το κείμενο που είναι χωρισμένο σε δύο κατηγορίες: την τυποποίηση IconAegean που περιγράφει την εικονογραφία σε 5 πεδία (Κατηγορία, Θέμα, Εικόνα, Στοιχείο και Σύνταξη) και την καταγραφή  CMS που εισάγει πληροφορίες για κάθε σφραγίδα από το αρχείο CMS.
 • Σημειώστε επίσης πως, όσο μετακινείτε τον κέρσορα , η μετακινούμενη μπάρα δεξιά του μετράει κάθε σφραγίδα. Η μπάρα μπορεί να μετακινηθεί μπροστά ή πίσω  στο εύρος των πληροφοριών της σφραγίδας

Κλικ 3 – Ταξινομώντας τις σφραγίδες σύμφωνα με την εικονογραφία

 • Πατήστε στο κουμπί της ταξινόμησης στην μπάρα στο πάνω μέρος της σελίδας. Θα εμφανιστούν δύο κουτιά. Επιλέξτε  IconA Code από το αριστερό κουτί και μετακινήστε το στο κουτί δεξιά.  Πατήστε έπειτα στο κουμπί της ταξινόμησης κάτω  (Sort). Όλες οι σφραγίδες θα επαναταξινομηθούν σύμφωνα με την εικονογραφία τους, με βάση το κύριο θέμα, από αυτές που αναπαριστούν ανθρώπινες μορφές έως τους φορείς γραφής και άλλα. Μπορείτε να μετακινηθείτε στις εγγραφές και να αξιοποιήσετε την ομαδοποίηση όμοιων θεματικά αναπαραστάσεων.
 • Θυμηθείτε πως μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την κατηγοριοποίηση για ταξινόμηση των δεδομένων σύμφωνα με οποιονδήποτε κριτήριο που βρίσκεται στο κουτί πάνω αριστερά.
 • Αν αφήσετε το κουτί πάνω δεξιά κενό, οι σφραγίδες θα ταξινομηθούν με βάση την αρχική καταγραφή τους, δηλαδή με την σειρά που  έχουν στους τόμους του CMS.

Κλικ 4 – Προβάλλοντας τα δεδομένα ως λίστα σε πίνακα.

 • Βρίσκεστε στην σελίδα εμφάνισης δεδομένων, όπου τα δεδομένα εμφανίζονται σε μία φόρμα (Form view). Αυτό ρυθμίζεται από την επιλογή View As που βρίσκεται στο κάτω μέρος της εργαλειοθήκης. Στα δεξιά του επιλεγμένου ορθογωνίου υπάρχουν δύο ακόμα εικονίδια, η εικόνα για Λίστα, που αναπαραστάται από παράλληλες γραμμές και η εικόνα για Πίνακα που αναπαραστάται με ένα πλέγμα.
 • Αν πατήσετε στην εικόνα της Λίστας και θα δείτε τις εγγραφές σε μία συνεχόμενη λίστα, δίχως κενά μεταξύ των σελίδων. (Πιθανώς αυτή η επιλογή να μην αξιοποιείται συχνά)
 • Αν πατήσετε στην εικόνα του Πίνακα, οι εγγραφές θα εμφανιστούν σε πίνακα. Αυτή η επιλογή μπορεί να αποδειχθεί ιδιαιτέρως χρήσιμη. Αυτή η ρύθμιση μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε για όλα τα τα παραδείγματα είτε για ένα μέρος των αποτελεσμάτων της έρευνας.
 • Για επιστροφή στην εμφάνισης φόρμας, επιλέξτε το εικονίδιο της Φόρμας.

Κλικ 5 – Αναζητώντας στην Βάση Δεδομένων

 • Επιλέξτε την επιλογή της αναζήτησης Find στο πάνω δεξιά  μέρος της εργαλειοθήκης για να μεταβείτε στο περιβάλλον αναζήτησης.
 • Θα εμφανιστεί μία φόρμα όμοια με την σελίδα εμφάνισης δεδομένων αλλά με όλα τα πεδία κενά. Μπορείτε να αναζητήσετε στην βάση δεδομένων πληκτρολογώντας στο αντίστοιχο πεδίο.
 • Όσο πληκτρολογείται θα εμφανίζεται κάτω από το βέλος δεξιά μία λίστα με τις διαθέσιμες επιλογές σε αλφαβιτική σειρά.
 • Τα στοιχεία σε αυτή την λίστα είναι πολυάριθμα. Στην μέση της λίστας υπάρχει μια σειρά από τελείες. Αν πατήσετε τις τελείες θα εμφανιστούν και οι υπόλοιποι όροι.
 • Μπορείτε να εισάγετε κριτήρια αναζήτησης είτε σε ένα είτε σε περισσότερα πεδία.
 • Όταν θα έχετε εισάγει τις Λέξεις Κλειδιά πατήστε στην επιλογή  Perform Find η οποία βρίσκεται στην εργαλειοθήκη.
 • Θα εμφανιστούν τα αποτελέσματα που αντιστοιχούν στα κριτήρια της αναζήτησής σας και μπορείτε να τις εξετάστε όπως στο βήμα Κλικ 2.
 • Ο αριθμός των στοιχείων που βρέθηκαν θα εμφανιστεί στην εργαλειοθήκη ως μέρος του συνόλου, π.χ.  95/10972.

Κλικ 6 – Ανοίγοντας την σελίδα σύγκρισης

 • Πατήστε στο Layout: pulldown menu στα αριστερά κάτω από την εργαλειοθήκη και επιλέξτε την σύγκριση (Comparison)
 • Τα παραδείγματα που έχετε μόλις επιλέξει θα εμφανιστούν ως εικόνες των σχεδίων των σφραγίδων σε μία οριζόντια σειρά. Μπορείτε έτσι μετακινώντας τον κέρσορα ανάμεσά τους να τις συγκρίνετε. 
 • Μπορείτε να μεγεθύνετε ή να σμικρύνετε τις εικόνες επιλέγοντας την τις επιλογές  Zoom In και Zoom Out στο View pulldown menu στο πάνω μέρος της σελίδας.
 • Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή την δυνατότητα μεγέθυνσης για να καθορίσετε το μέγεθος όλων των επιλογών layouts.
 • Για να επιστρέψετε στην σελίδα εμφάνισης δεδομένων που αφορά στις σφραγίδες που επιλέξατε, επιλέξτε Layout: pulldown menu και από εκεί επιλέξτε Data View. Για επιστροφή στις εγγραφές πατήστε στο εικονίδιο  Show All στην μέση της εργαλειοθήκης.

Κλικ 7 – Ανοίγοντας την σελίδα About του IconA

 • Πατήστε στο Layout: pulldown menu στα αριστερά της εργαλειοθήκης και επιλέξτε About IconA.
 • Θα εμφανιστεί μια σελίδα που περιέχει πληροφορίες περί των πνευματικών δικαιωμάτων και αδειών του CMS.
 • Ζπάρχει επίσης μια εισαγωγή στο έργο της συγγραφέα Janice Crowley, συμπεριλαμβανομένου του βιβλίου, The Iconography of Aegean Seals, (με συντομογραφία IAS), που συνοδεύει αυτές τις βάσεις δεδομένων. Ο αριθμός IAS στις βάσεις δεδομένων αναφέρεται  στον αριθμό του σχεδίου της σφραγίδας στο βιβλίο.
 • Για να επιστρέψετε στην σελίδα εμφάνισης δεδομένων που αφορά σε όλες τις σφραγίδες, επιλέξτε Layout: pulldown menu και από εκεί επιλέξτε Data View και έπειτα πατήστε στο εικονίδιο Show All στην μέση της εργαλειοθήκης.

Κλικ 8 – Χρησιμοποιώντας τιν βάση δεδομένων IconAData

 • Πατήστε στο IconAData 1.2 στο επάνω μέρος για να μεταβείτε στην βάση δεδομένων IconAData.
 • Επιλέξτε να ανοίξετε την βάση δεδομένων με έναν λογαριασμό Guest. Πατήστε την εγγραφή (Login) άνευ εισαγωγής ονόματος λογαριασμού ή κωδικό.
 • Η βάση δεδομένων IconADataI έχει σχεδιαστεί ακριβώς όπως η βάση δεδομένων IconAegeanκαι χρησιμοποιείται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο όπως έχει περιγραφεί ανωτέρω.
 • Αυτή η βάση δεδομένων περιέχει 1000 εγγραφές, 993 από το CMS και 7 άλλες από χρυσά δαχτυλίδια. Τα σχέδια έχουν επιλεγεί ώστε να παραθέτουν το πλήρες εύρος της αιγαιακής εικονογραφίας.
 • Αν και αυτή η βάση δεδομένων έχει υπερκεραστεί στους περισσότερους τομείς από την μεγαλύτερη βάση δεδομένων του IconAegean, παραμένει ένα χρήσιμο εργαλείο  λόγω των 7 δαχτυλιδιών αλλά και ως μία άσκηση για την χρήση της μεγαλύτερης βάσης δεδομένων καθώς είναι πιο εύκολο να χειριστεί κανείς τα δεδομένα με καταχωρημένες μόλις 1000 σφραγίδες.

Κλικ 9 – Χρησιμοποιώντας τιν βάση δεδομένων IconADict

 • Πατήστε στο IconADict 1.2 στο επάνω μέρος για να μεταβείτε στην βάση δεδομένων  IconADict.
 • Επιλέξτε να ανοίξετε την βάση δεδομένων με έναν λογαριασμό Guest. Πατήστε την εγγραφή (Login) άνευ εισαγωγής ονόματος λογαριασμού ή κωδικό.
 • Η βάση δεδομένων IconADict είναι ένα λεξικό όρων που χρησιμοποιούνται στις τρεις βάσεις δεδομένων IconAegean και παρέχουν πληροφορίες που ανέρχονται σε 780 λήμματα, μεταξύ αυτών των Λέξεων Κλειδιών που χρησιμοποιούνται στις Βάσεις Δεδομένων.
 • Το IconADict ορίζει τους 590 όρους του Τυπικού Λεξιλογίου του IconA, που είναι μια ιεραρχική ταξινόμηση σε πέντε πεδία (10 για Κατηγορία, 25 για Θέμα, 125 για Εικόνα, 340 για Στοιχείο, 90 για Σύνταξη). Αυτοί οι όροι εμφανίζονται αλφαβητικά στα  pulldown μενού δίπλα από το εκάστοτε πεδίο.Οι χρήστες πρέπει να γνωρίζουν πως υπάρχουν δύο πτυχές της αγγλικής χρήσης που πρέπει να ρυθμιστούν για να επιτρέψουν έρευνα ακριβείας. Αν στον πληθυντικό αλλάζει το θέμα της αγγλικής λέξεως όπως αυτό εμφανίζεται στον ενικό, τότε ο πληθυντικός δεν θα χρησιμοποιείται για αυτή την λέξη. Έτσι, woman και man αλλά όχι women και men. Όταν τα ζώα έχουν διαφορετικό όνομα για το θηλυκό, το αρσενικό και τα νεογέννητα του είδους του ζώου, τότε χρησιμοποιείται μόνο η μορφή του αρσενικού, έτσι bull και ram αλλά όχι cow και ewe ή calf και lamb. Οι όροι male, female και juvenile προστίθεται μετά το όνομα του ζώου αν το φύλο και/ή η ηλικία είναι σαφής.   
 • Το IconADict παρέχει 94 αποσαφηνίσεις των όρων που χρησιμοποιούνται στην αιγαιακή σφραγυδογλυφία συμπεριλαμβάνοντας όρους του CMS όπως το σχήμα της σφραγίας και το υλικό.
 • Το IconADict παρέχει 80 αποσαφηνίσεις των όρων που χρησιμοποιούνται στην εφαρμογή FileMaker Pro στην οποία έχουν δημιουργηθεί οι βάσεις δεδομένων.
 • Το IconADict παρέχει επιπλέον πληροφορίες για τους χρήστες σε 16 σημειώσεις.
 • Είναι δυνατή η εμφάνιση του IconADict ως οδηγό δίπλα στο IconAegean και την βάση δεδομένων IconAData που έχετε παράλληλα στην οθόνη σας. Μεταβείτε στο Μενού File pulldown στο πάνω μέρος της οθόνης και επιλέξτε New Window. Ανοίξτε την βάση δεδομένων  IconADict μέσω του CMS σε αυτό το παράθυρο.

Κλικ 10 – Τυπώνοντας από τις Βάσεις Δεδομένων

 • Μεταβείτε στο File menu στην κορυφή της σελίδας πάνω από την εργαλειοθήκη της Βάσεως Δεδομένων.
 • Πατήστε Print Current Frame και συνεχίστε ανάλογα με τον εκτυπωτή σας.
 • Στις σελίδες εμφανίσεως δεδομένων Data View Page και στην Dictionary Page layouts η εντολή Print Current Frame θα τυπώσει την επιλεγμένη εγγραφή προσαρμοσμένη ανάλογα σε σελίδα τύπου A4 ή US letter.
 • Στην σελίδα συγκρίσεων Comparison Page layout η εντολή Print Current Frame θα τυπώσει τις συλλεχθείσες εγγραφές ανάλογα προσαρμοσμένες σε A4 ή US Letter, με 10 δεδομένα ανά σελίδα.
 • Θα ήταν χρήσιμο να τυπωθούν οι δέκα αυτές οδηγίες ώστε να τις έχετε δίπλα σας όσο εξερευνείτε τις βάσεις δεδομένων.

Οι χρήστες θα πρέπει να γνωρίζουν πως αυτές οι βάσεις δεδομένων είναι ένα, φιλικό προς τον χρήστη, εργαλείο για την πρόσβαση στο υλικό. Δενυποκαθιστούν . Κάθε συζήτηση για τις μικρές λεπτομέρειες των σχεδίων των σφραγίδων θα πρέπει πάντα να ελέγχονται με βάση το πρωτότυπο (αν αυτό επιτρέπεται) και τα αποτυπώματα που φυλάσσονται στο αρχείο CMS.

 

 

 

Editor: Email
Letzte Änderung: 16.02.2018
zum Seitenanfang/up