Λεξικά της ARACHNE

Ένα γερμανικό και αγγλογερμανικό λεξικό το περιέχει εκφράσεις που χρησικοποιούνται στην λίστα των όρων, και που μπορείτε να βρείτε παρακάτω, επιτρέπει την χρήση της βάσεως δεδομένων από χρήστες που δεν γνωρίζουν Γερμανικά.  . Η αγγλική μετάφραση της βάσεως δεδομένων έχει επιτευχθεί σε συνεργασία με την Olga Krzyszkowska 

Μελλοντικά, θα διατίθεται αγγλική έκδοση των βάσεων δεδομένων.

Λεξικά ARACHNE

 

 

 

Editor: Email
Letzte Änderung: 14.02.2018
zum Seitenanfang/up