Αναζητήστε σφραγίδες βάσει δικών σας κριτηρίων - Μη έμπειροι χρήστες

Δυνατότητα 1 (προτεινόμενη)

Μεταβείτε στην αρχική σελίδα όλων των Βάσεων Δεδομένων στην ARACHNE. Εδώ βλέπετε όλες τις βάσεις δεδομένων που αποτελούν μέρος της ARACHNE. Δύο από αυτές είναι οι βάσεις δεδομένων του CMS. Το έκτο στοιχείο στην σελίδα, με όνομα Einzelobjekt – Siegel (μεμονωμένο αντικείμενο – σφραγίδα), είναι η βάση δεδομένων σφραγίδων CMS. Το έβδομο στοιχείο σε αυτή την σελίδα, με όνομα Einzelobjekt – Träger von Siegelabdrücken (μεμονωμένο αντικείμενο – φορείς αποτυπωμάτων σφραγίδας), είναι η βάση δεδομένων αποτυπωμάτων.

Αν περάσετε το ποντίκι πάνω στην μπάρα Einzelobjekt – Siegel και Einzelobjekt – Träger von Siegelabdrücken θα βρείτε τα κύρια πεδία αναζήτησης της βάσεως δεδομένων στην δεξιά στήλη της σελίδας. Για πρόσβαση στις βάσεις δεδομένων αρκεί να επιλέξετε την κατάλληλη μπάρα, δηλαδή την Einzelobjekt – Siegel για την βάση δεδομένων των σφραγίδων και την Einzelobjekt – Träger von Siegelabdrücken για τους φορείς των αποτυπωμάτων των σφραγίδων. Με το πάτημα πάνω στην μπάρα θα εμφανιστούν τα πεδία αναζήτησης της βάσεως δεδομένων. Στα αριστερό μέρος πολλών πεδίων αναζήτησης υπάρχει ένα βέλος. Όταν επιλέξετε αυτό το βέλος, θα εμφανιστούν περισσότερα πεδία αναζήτησης που είναι σχετικά με το κύριο πεδίο αναζήτησης. Αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν ώστε να καταστήσουν την αναζήτησή σας πιο συγκεκριμένη. Ως παράδειγμα μπορούμε να λάβουμε το πεδίο Identifikation (ταυτοποίηση). Εδώ μπορείτε να εισάγετε όρους σχετικούς με τον αριθμό καταλόγου και το μουσείο/συλλογή στο οποίο φυλάσσεται η/το εκάστοτε σφραγίδα/σφράγισμα. Αν πατήσετε στο πεδίο, θα εμφανιστούν τα υποπεδία  Inventarnummer (αριθμός καταλόγου) και Museum/Sammlung (Μουσείο/Συλλογή) . Στο πρώτο υποπεδίο μπορείτε να αναζητήσετε σφραγίδα/σφράγισμα βάσει του αριθμού καταλόγου του και στο δεύτερο βάσει του Μουσείου στο οποίο /της Συλλογής στην οποία φυλάσσεται. Αν μετακινήσετε το ποντίκι πάνω από τα πεδία, μπορείτε να δείτε πληροφορίες για το περιεχόμενό τους στην δεξιά στήλη.

Οι λίστες των όρων μπορούν να εμφανιστούν στα δεξιά του εκάστοτε πεδίου αναζήτησης. ΘΑ χρειαστεί να πατήσετε στο πεδίο Wertelisten (λίστες όρων). Ένα αναδυόμενο παράθυρο θα εμφανιστεί με τις σχετικές λίστες και όρους. Σε πεδία αναζήτησης σχετικά με την περιγραφή σφραγίδων, αγγλικές μεταφράσεις των όρων εμφανίζονται σε παρένθεση δίπλα στον αντίστοιχο όρο στα γερμανικά. Επιπλέον, όταν περάσει το ποντίκι πάνω από έναν όρο, θα εμφανιστεί ένα παράδειγμα σφραγίδας που ανταποκρίνεται στον όρο. Μπορείτε να επιλέξετε έναν όρο από τις λίστες των όρων είτε πατώντας πάνω τους  είτε πληκτρολογώντας τον απευθείας στο πεδίο αναζήτησης. Αν θέλετε να αναζητήσετε πάνω από έναν όρο ανά πεδίο τότε πληκτρολογήστε τους όρους με ένα κενό ανάμεσά τους. Μπορείτε να αναζητήσετε όσους όρους θέλετε σε όσα πεδία θέλετε. Μπορείτε να αποκλείσετε όρους βάζοντας μία παύλα – μπροστά από τον όρο. Αν θέλετε να αποκλείσετε τα αποτυπώματα σφραγίδων από την έρευνά σας για παράδειγμα, μπορείτε να πληκτρολογήσετε –Abdruck στο πεδίο Herkunft (Προέλευση) και αν θέλετε να αποκλείσετε τις εγγραφές που σχετίζονται με τον όρο Άνθρωπο, μπορείτε να πληκτρολογήσετε –Mensch (-άνθρωπος) στο πεδίο Lebewesen/Art des Lebewesens (έμβιο όν/κατηγορία έμβιου όντος).

Οι βάσεις δεδομένων μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο με την χρήση γερμανικών όρων. Ο μη γερμανόφωνος χρήστης είναι σε θέση να τις χρησιμοποιήσει καταβάλλοντας λίγη προσπάθεια παραπάνω, αναζητώντας τους σχετικούς γερμανικούς όρους είτε στην λίστα των όρων είτε ανατρέχοντας στα λεξικά της ARACHNE του CMS .

Στην αριστερή πλευρά της σελίδας έχετε την δυνατότητα να ταξινομήσετε τις εγγραφές που εμφανίζονται ως αποτέλεσμα της αναζητήσεώς σας βάσει διάφορων κριτηρίων (αριθμός CMS, αύξων αριθμός, φθίνων αριθμός). Έχετε επίσης την δυνατότητα είτε να συγκεκριμενοποιήσετε είτε να γενικεύσετε την αναζήτησή σας με τον καθορισμό της αναζήτησης ώστε να συμπεριλαμβάνεται είτε μόνο ο καταχωρηθέν όρος είτε και σχετικοί όροι.

Όταν είστε έτοιμοι πατήσετε το κουμπί Absenden (Αποστολή) που βρίσκεται στο κάτω μέρος της αριστερής στήλης. Θα μεταφερθείτε στην σελίδα Ergebnisübersicht (Επισκόπηση έρευνας). Πατήσετε στην επιλογή Einzelobjekte (μεμονωμένα αντικείμενα), που είναι η μόνη επιλογή με μπλε γράμματα, ώστε μα μεταφερθείτε στην σελίδα Suchergebnisse für Einzelobjekte.

Σελίδα Μενού Suchergebnisse für Einzelobjekte

Από την σελίδα του μενού Suchergebnisse für Einzelobjekte, μπορείτε να περιηγηθείτε στις σφραγίδες που έχουν δημοσιευθεί στο CMS με την βοήθεια ενός κουμπιού στην κορυφή της σελίδας και ενός άλλου στο κάτω μέρος της . Αν περάσετε το ποντίκι πάνω από κάποιο από τα αποτελέσματα που εμφανίζονται στην οθόνη, θα δείτε την μεγεθυμένη εικόνα του σχετικού αντικειμένου στην στήλη στα δεξιά. Μπορείτε να πατήσετε κλικ σε οποιδήποτε από τα αποτελέσματα ώστε να μεταβείτε στο σχετικό  αντικείμενο. 

Αν έχετε αναζητήσει μέσω της βάσεως δεδομένων των σφραγίδων, θα βρίσκεστε στην σελίδα Ansicht Einzelobjekt στο πάνω μέρος του Μενού και Siegel (σφραγίδα) στο κάτω μενού (το οποίο βρίσκεται ακριβώς πάνω από την σφραγίδα). Στα αριστερά θα εμφανίζονται οι εικόνες της σφραγίδας. Οι εγγεγραμμένοι χρήστες  μπορούν να πατήσουν σε οποιαδήποτε εικόνα για να την δουν μεγεθυμένη στην οθόνη τους. Για να το πετύχετε αυτό, πατήστε στην εικόνα μία φορά ώστε να εμφανιστεί σε ένα αναδυόμενο παράθυρο. Πατήστε πάνω της άλλη μια φορά ώστε να εμφανιστεί μεγεθυμένη στην οθόνη σας. Μπορείτε να περιηγηθείτε στις εικόνες και να τις στρέψετε  όπως θέλετε με την βοήθεια ενός μενού στο πάνω μέρος του αναδυόμενου παραθύρου.

Οι πληροφορίες σχετικά με την σφραγίδα μπορεί να ειδωθούν στην στήλη δεξιά της εικόνας. Αν η σφραγίδα είναι γνωστή από το αρχαίο της αποτύπωμα, τότε οι πληροφορίες που θα εμφανίζονται στα πεδία  Inventarnummer (αριθμός καταλόγου) και Museum/Sammlung (Μουσείο/Συλλογή) θα είναι  Adbdruck (αποτύπωμα). Το πεδίο Herkunft (Προέλευση) σε αυτή την περίπτωση θα απουσιάζει. Αυτή η ιδιομορφία θα σας κάνει να αντιληφθείτε πως η συγκεκριμένη εγγραφή δεν αφορά σε σφραγίδα αλλά στο αποτύπωμα σφραγίδας. Για να μάθετε τον σχετικό αριθμό καταλόγου του αποτυπώματος, τον τόπο φύλαξή του και την προέλευση του σφραγίσματος που φέρει το αποτύπωμα, θα πρέπει να μεταβείτε από την βάση δεδομένων των σφραγίδων στην βάση δεδομένων φορέων των σφραγίδων.  Για να το πετύχετε αυτό, μεταβείτε στην κάτω μενού μπάρα και πατήστε στο Kontextbrowser (Context περιηγητή ). Ο περιηγητής  context θα σας εμφανίσει το αποτύπωμα στην μέση ενός κύκλου μπλε χρώματος και μπλε γραμμές με τις οποίες ενώνεται με τα σφραγίσματα στα οποία μαρτυρείται.  Μπορείτε να επιλέξετε το σφράγισμα/ τα σφραγίσματα και θα μεταβείτε στην καταχώρηση των σφραγισμάτων της βάσεως δεδομένων σφραγισμάτων. Εδώ μπορείτε να βρείτε όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με το σφράγισμα το οποίο φέρει το αποτύπωμα της σφραγίδας. Το τελευταίο πεδίο παρέχει πληροφορίες σχετικά με το ποιές σφραγίδες έχουν χρησιμοποιηθεί πάνω σε αυτό το σφράγισμα. Για να μεταβείτε πίσω στην βάση δεδομένων πατήστε στο  Kontextbrowser στην κάτω μενού μπάρα και από εκεί στο Siegelabdruck (αποτύπωμα σφραγίδας) από το οποίο ξεκινήσατε την περιήγηση. 

Ο λόγος για τον οποίο οι πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό καταλόγου, χώρο φύλαξης και τόπο εύρεσης απουσιάζουν από την βάση δεδομένων των σφραγίδων είναι ότι οι σφραγίδες που καταγράφονται από τα αποτυπώματά τους μπορεί να καταγραφούν σε άνω του ενός φορέα. Τα διαφορετικά αποτυπώματα μίας σφραγίδας έχουν το καθένα δικό του αριθμό καταλόγου και μπορεί να φυλάσσονται σε διαφορετικά μουσεία/συλλογές. Επιπλέον,  σφραγίσματα της ίδιας σφραγίδας ίσως προέρχεται από διαφορετικές θέσεις, όπως συμβαίνει με την  CMS II,6 αρ. 19, η οποία προέρχεται από την Αγία Τριάδα, και την CMS V Suppl. 3 αρ. 391, που έχει βρεθεί στο Ακρωτήρι.

Δυνατότητα 2 (δεν συνίσταται)

Μεταβείται στην σελίδα των βάσεων δεδομένων του CMS στην ARACHNE. Βρίσκεστε στην σελίδα Siegel (Σφραγίδα). Μία λίστα τίτλων τόμων CMS είναι προσιτή στα δεξιά και ένα πεδίο αναζήτησης είναι διαθέσιμο αριστερά.


Μπορείτε να αναζητήσετε στο κουτί Suchen (έρευνα) για οποιαδήποτε σφραγίδα σύμφωνα με τα δικά σας κριτήρια. Όμως ίσως συναντήσετε δυσκολίες άμα δεν έχετε την λίστα των όρων που έχει διαθέσει το CMS, με αποτέλεσμα να μην γνωρίζετε τους ποιοι όροι θα σας επιστρέψουν τα επιθυμητά αποτελέσματα.  Μπορείτε να βρείτε τις λίστες των όρων του CMS στα λεξικά ARACHNE του CMS. Λόγω των δυσκολιών που ίσως αντιμετωπίσετε κατά την πρόσβας ηστις βάσεις δεδομένων με αυτόν τον τρόπο, προτείνεται η έρευνα στις βάσεις δεδομένων του CMS με τον τρόπο που περιγράφηκε στην Δυνατότητα 1 ή εδώ.


Αν παρ΄όλ’αυτά συνεχίσετε την έρευνά σας εδώ, θα μεταφερθείτε στην σελίδα Suchergebnis(αποτελέσματα αναζήτησης) έπειτα από την αναζήτησή σας. Εδώ θα δείτε τις σφραγίδες που ανταποκρίνονται στην αναζήτηση που κάνατε. Στην δεξιά στήλη μπορείτε να δείτε ένα ιστορικό των αναζητήσεών σας και από κάτω το ιστορικό των καταχωρήσεων που έχουν ανακαλεστεί. Μπορείτε να περιηγηθείτε στα αποτελέσματα της αναζήτησης σας με το κουμπί στο κάτω μέρος της σελίδας. Πατώντας κλικ σε μία σφραγίδα θα μεταφερθείτε στην αντίστοιχη καταχώρηση του CMS για αυτή την σφραγίδα.

Βρίσκεστε τώρα στην σελίδα Datensatzansicht(Εμφάνιση δεδομένων). Στο κέντρο της σελίδας έχετε τις εικόνες της σφραγίδας. Το σχέδιο της σφραγίδας εμφανίζεται πρώτο, αλλά στα δεξιά του μπορείτε να κατεβείτε κατά μία στήλη και να επιλέξετε ποια εικόνα θέλετε να εμφανιστεί στο κέντρο.  Οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να πατήσουν στην κεντρική εικόνα για να την δουν μεγεθυμένη. .Για αυτό τον σκοπό θα πατήσετε την κεντρική εικόνα μία φορά, ώστε να εμφανιστεί σε ένα αναδυόμενο παράθυρο. Έπειτα επιλέξατε την εντολή πάνω αριστερά Bild in die Bildermappe laden. Η εικόνα της σφραγίδας θα εμφανιστεί μεγεθυμένη στην οθόνη σας.

Η πληροφορία που σχετίζεται με την σφραγίδα μπορεί να ειδωθεί κάτω από τις εικόνες της σφραγίδας. Αν η σφραγίδα είναι γνωστή από το αρχαίο της αποτύπωμα, η πληροφορία του σφραγίσματος που φέρει το αντίστοιχο αποτύπωμα της σφραγίδας εμφανίζεται στην στήλη αριστερά.   Στην δεξιά στήλη μπορείτε ακόμα να δείτε το ιστορικό των αναζητήσεών σας και τις καταχωρήσεις που έχετε εξετάσει. Από την στήλη κάτω δεξιά μπορείτε να περιηγηθείτε στο σχετικό τόμο CMS με την επιλογή θέασης της προηγούμενης ή της επόμενης καταχώρησης. Στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας μπορείτε να περιηγηθείτε σε όλο το CMS είτε με την μετάβαση στην προηγούμενη ή στην επόμενη σφραγίδα είτε με την μετάβαση στην πρώτη ή τελευταία καταχώρηση.  

Μπορείτε να περιηγηθείτε στις σελίδες μενού Siegel-Suchergebnis-Datensatzansicht μέσω της μπάρας μενού στην κορυφή της σελίδας (Suchergebnis).

Editor: Email
Letzte Änderung: 16.02.2018
zum Seitenanfang/up