Αναζητήστε σφραγίδες βάσει δικών σας κριτηρίων - Δυνατότητες έρευνας

Μπορείτε να ερευνήσετε τις βάσεις δεδομένων με την εισαγωγή στα πεδία αναζήτησης όρων που εμπεριέχονται στις λίστες CMS για τους τεχνικούς όρους. Διαβάστε εδώ για σχετικά με την εύρεση αυτών των λιστών.

Ασχέτως της μεθόδου που επιλέξατε για να ερευνήσετε τις βάσεις δεδομένων, στο περδίο έρευνας είστε σε θέση να:

  • επιλέξετε έναν όρο από τις λίστες όρων  (αν βρίσκεστε σε σελίδα όπου οι λίστες των όρων είναι διαθέσιμες) πατώντας κλικ πάνω τους.

  • Πληκτρολογήστε τον όρο απευθείας στο πεδίο έρευνας.

  • Αναζητήστε περισσότερο από έναν όρο ανα πεδίο με την πληκτρολόγηση των επιθυμητών όρων τον έναν μετά τον άλλον αφήνοντας κενό μεταξύ των λέξεων. Μπορείτε να αναζητήσετε όσους όρους θέλετε σε όσα πεδία θέλετε.

  • Αποκλείστε όρους πληκτρολογώντας τους και τοποθετώντας μια παύλα – πριν από αυτούς. Αν, παραδείγματος χάριν θέλετε να αποκλείσετε τα αποτυπώματα σφραγίδων, μπορείτε να πληκτρολογήσετε  –Abdruck (αποτύπωμα) ή αν θέλετε να αποκλείσετε τις ανθρώπινες μορφές  μπορείτε να πληκτρολογήσετε  –Mensch (άνθρωπος).

  • Συμπεριλάβετε και αποκλείστε όσους όρους θέλετε στην έρευνά σας πληκτρολογόντας τους όρους σειριακά στο πεδίο έρευνας και τοποθετώντας  μία παύλα – μπροστά από τους όρους που θέλετε να αποκλείσετε. Αν, παραδείγματος χάριν θέλετε να βρείτε αναπαραστάσεις ανθρώπινων μορφών αλλά να αποκλείσετε τα αποτυπώματα σφραγίδων, μπορείτε να πληκτρολογήσετε  Mensch  –Abdruck (άνθρωπος –αποτύπωμα).

  • Η πληκτρολόγιση του πρώτου γράμματος του όρου με κεφαλαία γράμματα μπορεί να αγνοηθεί: μπορείτε να γράψετε είτε mensch είτε Mensch.

  • Γράψτε έναν όρο που σχετίζεται με την γεωγραφική θέση χωρίς να λάβετε υπόψιν την ορθογραφία της ονομασίας στην Λίστα των Όρων CMS. Έτσι, η τοποθεσία της Αγίας Τριάδος μπορεί να γραφτεί ως  Ajia Triada στην Λίστα Όρων του CMS αλλά θα βρείτε επίσης σφραγίδες από την ίδια τοποθεσία αν πληκτρολογήσετε στο πεδίο έρευνας Agia Triada.

  • Σε αυτή την σελίδα στην αριστερή στήλη έχετε την δυνατότητα να ταξινομήσετε τις καταχωρήσεις που θα εμφανίσει η αναζήτησή σας σύμφωνα με τα δικά σας κριτήρια  (αριθμός CMS, αύξων, φθίνων κτλ.). Έχετε επίσης την δυνατότητα εξειδίκευσης ή γενίκευσης της αναζήτησης με το να ορίσετε αν η βάση δεδομένων θα αναζητήσει μόονο τους όρους που έχετε εισάγει ή και παρόμοιους όρους.

Στο πεδίο έρευνας δεν μπορείτε να:

  • αναζητήσετε όρους στα αγγλικά. Αλλά και οι μη κατέχοντες την Γερμανική μπορούν να αξιοποιήσουν τις βάσεις δεδομένων κάνοντας το επιπλέον βήμα της αναζήτησης των σχετικών γερμανικών όρων είτε αναζητώντας στις Λίστες των Όρων είτε χρησιμοποιώντας τα   Λεξικά της ARACHNE.

 

 

Editor: Email
Letzte Änderung: 16.02.2018
zum Seitenanfang/up