Φυλλομέτρηση στους τόμους του CMS - Μη έμπειροι χρήστες

Δυνατότητα 1 (προτεινόμενη)

Μεταβείτε στην αρχική σελίδα των Βάσεων Δεδομένων CMS στην ARACHNE. Θα μεταβείτε στην σελίδα  Siegel (Σφραγίδα). Μια λίστα όλων των τίτλων των τόμων CMS είναι προσιτή στα δεξιά και ένα πεδίο αναζήτησης είναι διαθέσιμο στα αριστερά. Πατώντας σε έναν τίτλο τόμου θα εμφανιστεί ένα αναδυόμενο παράθυρο.


Αυτή είναι η σελίδα Suchergebnis (Αποτελέσματα Αναζήτησης). Εδώ μπορείτε να δείτε  τις σφραγίδες που έχουν δημοσιευτεί στον συγκεκριμένο τόμο με την σειρά δημοσίευσης του CMS. Στην δεξιά στήλη, μπορείτε να δείτε το ιστορικό των αναζητήσεών σας και από κάτω το ιστορικό των καταχωρήσεων που έχετε ανακαλέσει. Μπορείτε να περιηγηθείτε στους τόμους μέσω του κουμπιού στο κάτω μέρος της σελίδας. Ένα κλικ στην σφραγίδα θα σας μεταφέρει στην σχετική με αυτή την σφραγίδα καταχώρηση του CMS.

Βρίσκεστε τώρα στην σελίδα Datensatzansicht (εμφάνιση δεδομένων). Στο κέντρο της σελίδας υπάρχουν οι εικόνες της σφραγίδας. Το σχέδιο της σφραγιστικής επιφάνειας εμφανίζεται πρώτο, αλλά στα δεξιά του μπορείτε να μεταβείτε προς τα κάτω κατά μια στήλη και να διαλέξετε την εικόνα που θέλετε να εμφανίζεται στο κέντρο της σελίδας.Οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να πατήσουν πάνω στην κεντρική εικόνα και να την μεγεθύνουν. Για αυτό τον σκοπό πατήστε πανω στην κεντρική εικόνα μια φορά και η μεγεθυμένη εικόνα θα εμφανιστεί σε αναδυόμενο παράθυρο. Έπειτα πατήστε στην εντολή πάνω αριστερά Bild in die Bildermappe laden. Η εικόνα της σφραγίδας θα εμφανιστεί μεγεθυμένη στην οθόνη σας.

Οι σχετικές με την σφραγίδα πληροφορίες θα εμφανίζονται κάτω από τις εικόνες της σφραγίδας. Αν η σφραγίδα είναι γνωστή από το αρχαίο της αποτύπωμα, οι πληροφορίες του σφραγίσματος που φέρει το αποτύπωμα θα εμφανίζονται στην στήλη αριστερά. Στην στήλη δεξιά  εξακολουθεί και υπάρχει λίστα με το ιστορικό των αναζητήσεών σας και των καταχωρήσεων που έχετε αναζητήσει.

Στην στήλη κάτω δεξιά έχετε την δυνατότητα περιήγησης στον εκάστοτε τόμο CMS με την επιλογή της επόμενης ή προηγούμενης εγγραφής, την πρώτη ή την τελευταία εγγραφή, ή ακόμα με την πληκτρολόγηση του αριθμού της σφραγίδας που θέλετε να εμφανιστεί. Στο κάτω μέρος της σελίδας μπορεί κανείς να περιηγηθεί σε όλο το CMS, στην προηγούμενη ή την επόμενη σφραγίδα, ή στην πρώτη και τελευταία σφραγίδα.

Μπορείτε να περιηγηθείτε στο μενού σελίδων Siegel-Suchergebnis-Datensatzansicht μέσω της μπάρας του μενού στο πάνω μέρος της σελίδας (Suchergebnis).

Δυνατότητα 2 (δεν συνίσταται)

Μεταβείται στην σελίδα όλων των βάσεων δεδομένων στην ARACHNE. Εδώ εμφανίζονται όλες οι βάσεις δεδομένων που αποτελούν μέρος της ARACHNE. Δύο από αυτές τις βάσεις δεδομένων αφορούν στο CMS. Το έκτο στοιχείο στην σελίδα, με όνομα Einzelobjekt – Siegel (μεμονωμένο αντικείμενο – σφραγίδα), είναι η βάση δεδομένων σφραγίδων CMS. Το έβδομο στοιχείο σε αυτή την σελίδα, με όνομα Einzelobjekt – Träger von Siegelabdrücken (μεμονωμένο αντικείμενο – φορείς αποτυπωμάτων σφραγίδας), είναι η βάση δεδομένων αποτυπωμάτων.

Πατήστε το δεξί κουμπί Alle Anzeigen (Εμφάνιση όλων) στην μπάρα της Einzelobjekt – Siegel ή της Einzelobjekt – Träger von Siegelabdrücken. Αυτή η επιλογή θα σας μεταφέρει στην σελίδα όπου εμφανίζονται όλες οι δημοσιευμένες στο CMS σφραγίδες. Αυτή είναι η σελίδα Suchergebnisse für Einzelobjekte. Όμως οι σφραγίδες εδώ, δεν θα είναι ταξινομημένες επί τη βάσει της αρίθμησης του CMS. Για αυτό τον λόγο, προτείνεται η περιήγηση στου τόμους του CMS με την μέθοδο που έχει περιγραφεί στην Μέθοδο 1  ή εδώ.

Σελίδα Μενού Suchergebnisse für Einzelobjekte

Από την σελίδα του μενού Suchergebnisse für Einzelobjekte, μπορείτε να περιηγηθείτε στις σφραγίδες που έχουν δημοσιευθεί στο CMS με την βοήθεια ενός κουμπιού στην κορυφή της σελίδας και ενός άλλου στο κάτω μέρος της . Αν περάσετε το ποντίκι πάνω από κάποιο από τα αποτελέσματα που εμφανίζονται στην οθόνη, θα δείτε την μεγεθυμένη εικόνα του σχετικού αντικειμένου στην στήλη στα δεξιά. Μπορείτε να πατήσετε κλικ σε οποιδήποτε από τα αποτελέσματα ώστε να μεταβείτε στο σχετικό  αντικείμενο. 

Αν έχετε αναζητήσει μέσω της βάσεως δεδομένων των σφραγίδων, θα βρίσκεστε στην σελίδα Ansicht Einzelobjekt στο πάνω μέρος του Μενού και Siegel (σφραγίδα) στο κάτω μενού (το οποίο βρίσκεται ακριβώς πάνω από την σφραγίδα). Στα αριστερά θα εμφανίζονται οι εικόνες της σφραγίδας. Οι εγγεγραμμένοι χρήστες  μπορούν να πατήσουν σε οποιαδήποτε εικόνα για να την δουν μεγεθυμένη στην οθόνη τους. Για να το πετύχετε αυτό, πατήστε στην εικόνα μία φορά ώστε να εμφανιστεί σε ένα αναδυόμενο παράθυρο. Πατήστε πάνω της άλλη μια φορά ώστε να εμφανιστεί μεγεθυμένη στην οθόνη σας. Μπορείτε να περιηγηθείτε στις εικόνες και να τις στρέψετε  όπως θέλετε με την βοήθεια ενός μενού στο πάνω μέρος του αναδυόμενου παραθύρου.

Οι πληροφορίες σχετικά με την σφραγίδα μπορεί να ειδωθούν στην στήλη δεξιά της εικόνας. Αν η σφραγίδα είναι γνωστή από το αρχαίο της αποτύπωμα, τότε οι πληροφορίες που θα εμφανίζονται στα πεδία θα είναι Inventarnummer (αριθμός καταλόγου) και Museum/Sammlung (Μουσείο/Συλλογή)   Adbdruck (αποτύπωμα). Το πεδίο Herkunft (Προέλευση) σε αυτή την περίπτωση θα απουσιάζει. Αυτή η ιδιομορφία θα σας κάνει να αντιληφθείτε πως η συγκεκριμένη εγγραφή δεν αφορά σε σφραγίδα αλλά στο αποτύπωμα σφραγίδας. Για να μάθετε τον σχετικό αριθμό καταλόγου του αποτυπώματος, τον τόπο φύλαξή του και την προέλευση του σφραγίσματος που φέρει το αποτύπωμα, θα πρέπει να μεταβείτε από την βάση δεδομένων των σφραγίδων στην βάση δεδομένων φορέων των σφραγίδων.  Για να το πετύχετε αυτό, μεταβείτε στην κάτω μενού μπάρα και πατήστε στο Kontextbrowser (Context περιηγητή ). Ο περιηγητής  context θα σας εμφανίσει το αποτύπωμα στην μέση ενός κύκλου μπλε χρώματος και μπλε γραμμές με τις οποίες ενώνεται με τα σφραγίσματα στα οποία μαρτυρείται.  Μπορείτε να επιλέξετε το σφράγισμα/ τα σφραγίσματα και θα μεταβείτε στην  καταχώρηση των σφραγισμάτων της βάσεως δεδομένων σφραγισμάτων. Εδώ μπορείτε να βρείτε όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με το σφράγισμα το οποίο φέρει το αποτύπωμα της σφραγίδας. Το τελευταίο πεδίο παρέχει πληροφορίες σχετικά με το ποιές σφραγίδες έχουν χρησιμοποιηθεί πάνω σε αυτό το σφράγισμα. Για να μεταβείτε πίσω στην βάση δεδομένων πατήστε στο  Kontextbrowser στην κάτω μενού μπάρα και από εκεί στο Siegelabdruck (αποτύπωμα σφραγίδας) από το οποίο ξεκινήσατε την περιήγηση. 

Ο λόγος για τον οποίο οι πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό καταλόγου, χώρο φύλαξης και τόπο εύρεσης απουσιάζουν από την βάση δεδομένων των σφραγίδων είναι ότι οι σφραγίδες που καταγράφονται από τα αποτυπώματά τους μπορεί να καταγραφούν σε άνω του ενός φορέα. Τα διαφορετικά αποτυπώματα μίας σφραγίδας έχουν το καθένα δικό του αριθμό καταλόγου και μπορεί να φυλάσσονται σε διαφορετικά μουσεία/συλλογές. Επιπλέον,  σφραγίσματα της ίδιας σφραγίδας ίσως προέρχεται από διαφορετικές θέσεις, όπως συμβαίνει με την  CMS II,6 no. 19, η οποία προέρχεται από την Αγία Τριάδα, και την CMS V Suppl. 3 no. 391, που έχει βρεθεί στο Ακρωτήρι.

Editor: Email
Letzte Änderung: 13.02.2018
zum Seitenanfang/up