Αναζητήστε σφραγίδες βάσει δικών σας κριτηρίων - Αναζητήστε σφραγίδες βάσει των αριθμών τους στο CMS

Αν θέλετε να αναζητήσετε σφραγίδες σύμφωνα με τους αριθμούς τους στο  CMS πρέπει να παραλείψετε τον όρο CMS και αντ’αυτού να γράψετε σύμφωνα με το παράδειγμα: I; IS; II1; II7; III; V; VS2; VS3. Αυτή η καταχώρηση θα πρέπει να ακολουθείται από το τριψήφιο αριθμό της σφραγίδας που αναζητάτε, πχ: I 001; I 012; I 112.

 

Editor: Email
Letzte Änderung: 16.02.2018
zum Seitenanfang/up