Bereichsbild
Kontakt

Hausanschrift:
Akademiestraße 4-8
D-69117 Heidelberg


Postanschrift:
Postfach 10 57 60
69047 Heidelberg


Telefon 06221/54-7542
Telefax 06221/54-7706
E-Mail archiv@urz.uni-heidelberg.de

Anfahrtsbeschreibung

 

הארכיון של אוניברסיטת היידלברג – תיבת נוח

מאז שנת 1388: תיבת נוח של האוניברסיטה

 

ב8 בפברואר 1388 - פחות משנתיים לאחר ייסוד אוניברסיטת היידלברג, בזמן כהונתו של מרסיליוס מאינגהן, שהיה הרקטור הראשון של האוניברסיטה - הונחה קופסה קטנה (parva archella) בשידת האוניברסיטה (archa universitatis), שהוצבה מאחורי המזבח הראשי של בית התפילה לרוח הקודש הניצב במרכז העיר העתיקה של היידלברג. קופסה קטנה זו לא איבדה מחיוניותה עד ימינו. מדובר בשימורם וארכובם של מסמכים, המתעדים את מגוון עיסוקי האוניברסיטה ומשמשים אסמכתה והוכחה לפעילותה. ממדי האוסף היום מתפרשים לאורך של כ4400 מטרים של מדפי ארכיון.Lesesaal

הארכיון הינו חלק ממנהלת רקטורט האוניברסיטה. בין אוספיו ניתן למצוא מסמכים קדומים מהמאה השלוש-עשרה. בנוסף מתקבלים באופן קבוע אל אוספיו קבצים ומסמכים נבחרים שמקורם במשרדי, מוסדות ומחלקות האוניברסיטה שכבר אינם זקוקים להם ביומיום אך חשיבותם כחלק מ"זיכרון האוניברסיטה" נותרה בעינה. מסמכים אלה נבדקים על ידי אנשי הארכיון, נרשמים כחומר ארכיוני ובהתאם מופקדים במחסני הארכיון. לאחר תום תקופת החיסיון שנקבעה למסמכים אלה יוכלו אנשי מחקר וציבור מתענין לקרוא ולעיין בהם. בנוסף ממוקמת בארכיון ספריית יעץ המתמחה בהיסטוריה של האוניברסיטה.

בין החומרים הנשמרים באוספי הארכיון יימצאו לא רק פריטים אופייניים כתעודות, ספרי ניהול מחלקות ומוסדות האוניברסיטה, מסמכי סטודנטים, רשימות בחינות וציונים ושאר סוגי מסמכים שהופקו באוניברסיטה, אלא גם סוגי נאכלאס (Nachlass, מושג מן השפה הגרמנית ופירושו מכלול הכתבים שמלומד הותיר אחריו), צילומים, תמונות ודברי דפוס שונים, עלונים ודפי חולפות, תכניות ועצמים מוזיאליים השייכים להיסטוריה של אוניברסיטת רופרכט-קארל בהיידלברג.

אחד התחומים המאתגרים בעבודת הארכיון הן משימות הארכוב לזמן ארוך של מסמכים באמצעות סריקתם והנגשתם הדיגיטלית. בקבוצות דיון של ארכיונאים ובעלי ענין ובעזרת מרכז המחשבים של האוניברסיטה פועל הארכיון למציאת פתרונות ארוכי טווח להנגשת מסמכים אלה לצרכי האוניברסיטה באופן שימנע את זיופם. על ה"עידן הדיגיטלי" לאפשר למשתמשים נגישות למידע רציף בלא פערים, כפי שהורגלנו להשתמש בו בדורות קודמים.

 

שעות פתיחה:

שלישי ורביעי: 09:00-18:00

חמישי: 09:00-12:30

אישור לימודים באוניברסיטת היידלברג:

את בקשותיכם כתבו נא באנגלית או בגרמנית.

קישורים:

Seitenbearbeiter: E-Mail
Letzte Änderung: 01.10.2017
zum Seitenanfang/up