Team der Fakultätsbibliothek

 

     
 Dr. Beate Müller, Dipl.-Bibl.

Dr. Beate Konradt

Dr. theol., Dipl.-Bibliothekarin
Bibliotheksleitung

 

Tel.: 06221 . 54 32 80
Fax: 06221 . 54 32 56


E-Mail: Beate.Konradt@wts.uni-heidelberg.de

     

 

Bettina Böhler

Dipl.-Bibliothekarin

 

 

Tel.: 06221 . 54 32 83
Fax: 06221 . 54 32 56

E-Mail: Bettina.Boehler@wts.uni-heidelberg.de

Bettina Böhler, Dipl.-Bibliothekarin
     
Karin Bühler, Bibliotheksassistentin

 

Karin Bühler

Bibliotheksassistentin

 

 

Tel.: 06221 . 54 32 82
Fax: 06221 . 54 32 56


E-Mail:Karin.Buehler@wts.uni-heidelberg.de

     

 

Alla Gilberg

Bibliotheksangestellte

 

 

Tel.: 06221 54 32 83
Fax: 06221 54 32 56


E-Mail: Alla.Gilberg@wts.uni-heidelberg.de

Alla Gillberg, Bibliotheksangestellte
     
Karin Böttcher, Buchpflege, Bibliotheksaufsicht und Ausleihe

 

Karin Böttcher

Buchpflege, Bibliotheksaufsicht und Ausleihe

 

 

Tel.: 06221 . 54 32 85   o.   54 32 77
Fax: 06221 . 54 32 56


E-Mail: Karin.Boettcher@wts.uni-heidelberg.de
und Auskunft@wts.uni-heidelberg.de

     

 

Christoph Kluge

Bibliotheksaufsicht, Ausleihe und Retrokonversion

 

 

Tel.: 06221 . 54 32 85   o.   54 35 44
Fax: 06221 . 54 32 56


E-Mail: Christoph.Kluge@wts.uni-heidelberg.de
und Auskunft@wts.uni-heidelberg.de

Christoph Kluge, Bibliotheksaufsicht, Ausleihe und Retrokonversion
     
Noeldemann

 

Ursula Nöldemann-Busch

Bibliotheksaufsicht und Ausleihe

 

 

Tel.: 06221 . 54 32 85
Fax: 06221 . 54 32 56

E-Mail: ursula.noeldemann-busch@wts.uni-heidelberg.de
und Auskunft@wts.uni-heidelberg.de

 

Webmaster: E-Mail
Letzte Änderung: 15.05.2017
zum Seitenanfang/up