Vergleichende Landesgeschichte in europäischer Perspektive | Team


 

 
 
Skizzenvertikal Web

 

 

  Prof. Dr. Jörg Peltzer

 

  Dr. Maximilian Schuh

 

  Anuschka Holste, M.A.

 

  Stefan Holz, M.A.

 

  Maree Shirota, M.A.

 

  Dirk Eller, M.A.

 

 

 

 

 

 

 

Die Arbeitsgruppe im Mai 2016

Lehrstuhlfoto_2016


Hintere Reihe, von links nach rechts: Michael Franz, Lenara Muzdabaev, Maree Shirota, Alwina Schweitzer, Katharina Hötzsch, Lisa Jacob, Laura Puin

Vordere Reihe, v. l. n. r.: Laura Kilgus, Maximilian Schuh, Jörg Peltzer, Anuschka Holste, Jennifer Hohmann, Konrad Bender, Stefan Holz, Max Wetterauer

Foto: Katja Dinger, FPI

 

 

 

Seitenbearbeiter: Konrad Bender
Letzte Änderung: 06.12.2017
zum Seitenanfang/up